Soporte remoto
Aviso Legal

ITERDATA Networks S.L. (EN DIANTE ITERDATA) con Identificación Fiscal B36894301, pon a disposición no seu sitio web http://www.xoias.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web http://www.xoias.com de ITERDATA por parte dos USUARIOS que accedan a este. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio http://www.xoias.com en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet e se encontre plenamente informado.
O acceso ao sitio web de ITERDATA implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen neste para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA. - CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web de ITERDATA, non leva consigo a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente ITERDATA prohibe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través deste por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de ITERDATA ou a terceiros.
1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("correo electrónico bombing").
1.2.- ITERDATA, poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA. - CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:
2.1. -ITERDATA utilizando fontes internas e externas de modo que ITERDATA unicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.
2.2. -ITERDATA resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA. - RESPONSABILIDADE

3.1.- ITERDATA en ningún caso será responsable de:
3.1.1.- Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.
3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links. Así mesmo, ITERDATA, colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.
3.2.- ITERDATA resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. Así mesmo, ITERDATA colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA. - DEREITOS DE AUTOR E MARCA

ITERDATA é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de ITERDATA, que inclúe tanto o nome coma o logotipo, salvo consentimento expreso de ITERDATA. Quedan reservados todos os dereitos.
Ademais, o sitio web
http://www.xoias.com - os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- encóntrase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de ITERDATA

QUINTA. - XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais, réxense pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais serán competentes os Xulgados e Tribunais do domicilio do USUARIO no caso de que este ostente a condición de consumidor. Noutro caso serán competentes os Xulgados e Tribunais do domicilio de ITERDATA, renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA. - CLÁUSULAS NULAS

En caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. ITERDATA poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia a estes salvo recoñecemento expreso por parte de ITERDATA.

Política Cookies

ITERDATA Networks S.L. informa sobre o uso das cookies na súa páxina web.
Ver Política de Cookies

Powered by: Iterdata
© Xoias 2013
Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación en esta web, en cumplimento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso de cookies. Acepto | Máis información